Bli medlem

Vilkår for medlemsskap PP+

1. Medlemmer må kjenne til vilkårene i denne avtalen med Padelbaner As, og skal gjøre seg kjent med reglement for senteret. Reglement henger godt synlig i lokalet.

2. Medlemskapet varer i 12 måneder, er personlig og kan ikke overdras. Medlemmer uten bindingsperiode må si opp avtalen skriftlig med 14 dagers varsel

3. Mindreårige nedad 15 år, kan bli medlemmer hvis foreldrene inngår avtalen for dem .

4. Medlemsavgift betales på forskudd hver måned etter prislisten vår. Innmeldingsavgift på 300 kr tilkommer som engangsavgift.

5. Medlemsbrikken (døråpner)er personlig og kan ikke lånes ut. Meld fra ved tap eller misbruk. Ny brikke må betales for til enhver tid gjeldene prisliste.
Ved brudd på vilkår i avtalen, spesielt brudd som går på: Låne bort sin adgangsbrikke, slippe inn ikke-medlemmer, ikke på forhånd godkjent prøvetime eller bruke brikken uten et gyldig medlemsskap medfører en bot på 6000 kroner og en oppsigelse av avtalen. Brikken skal innleveres i Proshop når treningsavtalen opphører, uavhengig av hvem som sier opp avtalen. Manglende innlevering senest 10 dager etter opphør, faktureres med kr 500.

6. Medlemmer må informere om endringer som påvirker medlemskapet. Vi bruker elektronisk kommunikasjon for informasjon og markedsføring.

7. Medlemmer samtykker til at vi lagrer personopplysningene deres.

8. Medlemskapet kan sies opp etter bindingsperioden med tre måneders varsel.

9. Avtale kan avsluttes innen 14 dager etter inngåelse, ved spesielle omstendigheter med legeattest, eller ved flytting over 6 mil unna mot fremlagt dokumentert ny adresse (registrert i folkeregisteret).

10. PP+ forbeholder oss retten til å si opp denne avtalen etter avtaleperioden, endre priser og vilkår uten forvarsel etter avtalens bindingstid, basert på bedriftens behov og markedsforhold, samt stenge deler av anlegget midlertidig for vedlikehold og til aktiviteter uten videre begrunnelse.

11. PP+ forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen etter eget skjønn og uten forpliktelse til å gi noen begrunnelse. Oppsigelse av avtalen vil være effektiv umiddelbart etter skriftlig varsel er gitt til medlemmet, enten personlig, via e-post eller post. Medlemmet skal ikke ha rett til noen form for kompensasjon eller refusjon som følge av slik oppsigelse.

12. Personlige eiendeler oppbevares på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for hindringer utenfor vår kontroll (skap kan leies)

13. Tvister skal løses i minnelighet, ellers bringes foran domstolen. Vi har nulltoleranse for doping.

Arbeidet klubben gjør er viktig... vi er veldig fornøyde!!